Wednesday, June 17, 2009

people having hepatitis virus

Attention to all government official (Phil) sss, philhealth, at pag-ibig!

Sana po mabigyan pansin ang mga taong mayroong hepatitis virus! Lalo na ang mga taong nawalan ng trabaho dahil sila ay mayroong hepatitis.

No comments:

Post a Comment